Fiku Smyku to jedna z największych sal zabaw dla dzieci w Warszawie.
Fiku Smyku to 550 m2 wspaniałej zabawy. Wszystkie zabawki i strefy zabaw w naszej sali zostały tak wybrane i zaprojektowane, by dziecko w trakcie zabawy, wspinania i harców mogło zwiększać koordynację ruchową, wzmacniać mięśnie i stawy, pokonywać lęki, w konsekwencji czego stanie się szybsze i zwinniejsze.
Przyjdź do nas i baw się razem z nami !
Zapraszamy dzieci w wieku do 11 lat oraz grupy przedszkolne i szkolne. Fiku Smyku przygotowało do dyspozycji dzieci 3 oddzielne strefy. 

2 strefy dla „starszaka”:

Pierwsza  to trzypoziomowa konstrukcja zabawowa
z przeszkodami jest wyposażona w:
- dwa suche baseny z piłeczkami
- armatki pneumatyczne
-  zjeżdżalnię  spiralną
- 2 zjeżdżalnie dwutorowe
- komnatę  piłek
- mosty ruchome
- kładki wietnamskie
- obrotowe ściany
- przejścia rurowe
- tajemnicze labirynty
- ściany z piłeczek
i dużo innych atrakcji

Druga to duży dmuchaniec  z torem przeszkód

Młodsze dzieci w strefie dla „malucha” mogą korzystać z :

- mini - zjeżdżalni
- suchego basenu z piłeczkami
- domku do zabawy
- samochodzików, bujaków
- mini-ściany wspinaczkowej
- miękkich, mega klocków z gąbki

Duża Strefa dla „malucha” jest odgrodzona specjalnym płotkiem, dzięki czemu można  w niej zostawić dziecko i obserwować je z kawiarenki.

Rodzicom i opiekunom oferujemy:

- przytulną kawiarenkę
- bezprzewodowy, bezpłatny  Internet
- przegląd prasy

Ponadto:

- organizacja urodzin dla dzieci (6 sal urodzinowych)
- mega pokoik urodzinowy na 30 osób
- duża i wygodna przebieralnia połączona z szatnią

 

REGULAMIN:

Regulamin powstał dla wspólnego bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznej zabawy. Regulamin obowiązuje na terenie Sali zabaw.

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 11 lat.
2. Dzieci mogą przebywać na terenie Sali zabaw tylko pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna.
3. Sala zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń  i w tym zakresie właściciel oraz personel Sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Sali zabaw.
4. Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane przez dzieci na mieniu ponoszą rodzice/opiekunowie w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Salę zabaw należytej staranności.
5.Potwierdzeniem prawa do przebywania dziecka na Sali zabaw jest paragon/bilet pełniący podwójną rolę: biletu wstępu i numerka z szatni. Paragon/bilet służy do rozliczenia i jest podstawą do wydawania rzeczy pozostawionych w szatni. Prosimy o zachowanie paragonu/biletu do czasu opuszczenia placówki (nie dotyczy grup zorganizowanych).
6. W przypadku konieczności wejścia na Salę zabaw, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do założenia ochraniaczy na obuwie albo zdjęcia obuwia. Podyktowane jest to obowiązkiem utrzymania czystości na terenie placu.
7. Dzieci zobowiązane są do przebywania na Sali zabaw bez butów, kapci itp., ale nie na bosaka.
8. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby niebezpieczne przedmioty takie jak: okulary, zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski pozostały poza Salą zabaw.
9. Okrycia wierzchnie goście pozostawiają w szatni. Do szatni nie będą przyjmowane rzeczy inne niż odzież, a w szczególności przedmioty wartościowe. Właściciel oraz personel nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na terenie Sali zabaw w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Sale zabaw należytej staranności.
10. W celu zapewnienia wszystkim dzieciom bezpieczeństwa uprasza się o przestrzeganie przez nie następujących zasad:

KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ :
• WSZELKICH ZACHOWAŃ, KTÓRE MOGĄ GROZIĆ DZIECKU, RODZICOWI LUB OPIEKUNOWI UPADKIEM, URAZEM LUB INNYM USZCZERBKIEM NA ZDROWIU.
• WNOSZENIA NA TEREN SALI ZABAW PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZRANIENIE, UKŁUCIE LUB INNY USZCZERBEK NA ZDROWIU.
• WYNOSZENIA I WNOSZENIA ZABAWEK.
• WNOSZENIA JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREF ZABAW.
• JEDZENIA I PICIA PODCZAS ZABAWY – GROZI ZADŁAWIENIEM.
• WCHODZENIA NA ZEWNĘTRZNE KONSTRUKCJE/ OGRODZENIE PLACU ZABAW – NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM.
• KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA SALI ZABAW W SPOSÓB SPRZECZNY Z ICH PRZEZNACZENIEM.
• ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA NIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.

Atrakcje Dla Dzieci Warszawa